Doelmatig, efficiënt en effectief inzetten van applicaties en systemen

Mavim ondersteunt de inventarisatie en het beheer van IT portfolio’s vanuit één centrale bron. Opereren vanuit één enkele bron borgt de afstemming van business- en IT-doelstellingen en vergemakkelijkt een effectieve communicatie met alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de IT-afdeling.

Mavim biedt de mogelijkheid om te synchroniseren met bestaande CMDB’s en daarmee de terugverdientijd te verkorten. Het Mavim platform creëert inzicht in het IT-landschap van de organisatie, met inbegrip van alle toepassingen, onderliggende technologieën en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen. Mavim helpt organisaties met complexe verouderde IT-systemen om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, applicaties efficiënter in te zetten en ruimte te scheppen voor de invoering van innovatieve technologieën.Downloads

Zie | Lees | Leer | ErvaarAnimatie ITPM in 2 minuten


Demo ITPM met Mavim


Klantcase Gemeente 's-Hertogenbosch

Praktijkcases

Onze klanten aan het woord

Deen Supermarkten

Voordelen

Valideer de IT-investeringen en kosten van uw IT portfolio met behulp van het Mavim ITPM framework

Besparing van beheerkosten

Inzicht in de impact van veranderingen

Inzicht in de toegevoegde waarde

Ruimte voor innovatie

Functionaliteiten

Beheer uw complete IT-portfolio vanuit een centrale bron

Centrale opslag in Visio

Mavim biedt een centrale opslag om al uw applicaties en systemen in te beheren.

Rapportages & Dasboards

Mavim genereert gedetailleerde rapportages en biedt geavanceerde dashboards over het gebruik van applicaties en systemen.

ArchiMate® & metadata

De open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor Enterprise architecturen, ArchiMate® wordt in Mavim volledig ondersteund.

Publicatie via SharePoint | Office365

Mavim biedt tal van mogelijkheden voor de communicatie van informatie rond het IT portfolio.

Rollen

Wie ondersteunen wij met het ITPM framework?

IT Manager

Als IT Manager draagt u zorg voor alle operationele IT infrastructuur en faciliteiten en heeft u de uitdagende taak om de IT omgeving naar een hoger plan te tillen. Om dit te bereiken zult u applicaties met eenzelfde functionaliteit moeten opheffen ten gunste van een meer geschikte en actuelere applicatie.

IT Manager

Informatiemanager

Als informatiemanager bent u verantwoordelijk is voor het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan in informatievoorziening. Daarbij functioneert u als opdrachtgever voor IT.

Informatiemanager

Business Analist

Als Business Analist ligt uw focus op het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare IT-oplossingen. Ook het invoeren van die oplossingen maakt hier onderdeel van uit. Om de brug te kunnen slaan tussen business en IT, rekening houdend met alle aspecten van de IT-bedrijfsvoering.

Business Analist

Achtergrond

Door de snelle ontwikkeling van informatietechnologie in de afgelopen decennia hebben organisaties in de loop der tijd allerlei applicaties ontwikkeld, softwarepakketten aangeschaft en informatiesystemen in gebruik genomen voor het ondersteunen van hun bedrijfsprocessen. In de meeste gevallen dragen deze applicaties, software en systemen in belangrijke mate bij aan zowel het voortbestaan, als aan de concurrentiepositie van de organisatie. In sommige gevallen vormen zij echter een ongewenste last, zeker waar het gedateerde of overbodig geworden applicaties en systemen betreft.

Rationalisatie van het IT-landschap houdt dan in dat door middel van harmonisatie, consolidatie, standaardisatie en integratie van alle hiervoor genoemde componenten een situatie wordt gecreëerd die optimalisatie van het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het applicatielandschap mogelijk maakt. Hierbij dienen niet alleen een betere afstemming van bestaande applicaties op de informatiebehoefte en de bedrijfsprocessen, een uitfasering van gedateerde en/of overbodig geworden applicaties in acht te worden genomen, maar moeten tevens keuzes worden gemaakt voor nieuw aan te schaffen applicaties en systemen.

Business & IT

Mavim heeft dé oplossing ontwikkeld voor het realiseren van IT Portfolio Management, Enterprise Architectuur en Applicatie Implementatie Management. Met Mavim kan een organisatie exact bepalen wat de impact is op wijzigingen van processen op ICT en andersom. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden applicaties in kaart gebracht. Alle aspecten die samenhangen met een applicatie of systeem, in het bijzonder de bedrijfsprocessen, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.

Mavim stelt een organisatie in staat om eenvoudig en snel te kunnen veranderen en adequaat in te kunnen spelen op wijzigende klantvraag en producten- en dienstenaanbod, waarbij de lijnorganisatie afhankelijk is van IT-diensten.

Het platform voor optimale synergie tussen systemen, processen en mensen:

  • Verminder de complexiteit van IT
  • Versterk de relatie tussen business en IT
  • Voer projecten doelgericht en planmatig uit
  • Speel adequaat in op veranderingen, intern èn extern

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan