Plan en stuur uw projectportfolio dusdanig bij, dat de juiste projecten worden geselecteerd en uitgevoerd

Mavim biedt een gebruiksomgeving voor klassieke project portfolio managementtools. Gebaseerd op Office 365 en Visio, helpt Mavim ondernemers projecten te kiezen die bijdragen aan de bedrijfsstrategie en die strategie en uitvoering op elkaar afstemmen.

Het Business Transformation Framework, gebaseerd op het Business Transformatie Planning gedachtegoed van Novius, helpt organisaties hun bedrijfsstrategie af te stemmen met de voorwaarden, vereisten en principes en een reeks strategische projecten te formuleren gericht op de gewenste transformatie. Mavim verschaft structureel inzicht, overzicht en samenhang waarmee planmatig de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Deze zullen de kans van slagen van de uitvoering van het project uiteindelijk vergroten.
Downloads

Zie | Lees | Leer | ErvaarAnimatie SPM in 2 minuten


Demo SPM met Mavim


Wat is business transformatie?

Praktijkcases

Onze klanten aan het woord

Voordelen

Maak optimaal gebruik van middelen en borg het succes van toekomstige projecten

Controle over planning en budget

Afstemming van strategische doelen

Betere sturing van projecten

Moeiteloze communicatie

Functionaliteiten

Beheer en rapporteer over de projecten, programma's en portfolio 's van uw organisatie

Centrale opslag in Visio

De centrale opslag in Mavim stelt project- en programmamanagers in staat om binnen de vertrouwde Visio-omgeving verschillende projecten gelijktijdig te analyseren en beheren.

Dasboards & metadata

Door de naadloze aansluiting met Microsoft Project wordt niet alleen gedetailleerde informatie verstrekt over het gehele werkveld van een project.

Analyses

Met de analyse functionaliteit in Mavim wordt helder inzicht verkregen in de impact van projecten op de rest van de organisatie.

Architectuurplaten en matrices

Alle projectinformatie wordt dusdanig in de Mavim database vastgelegd dat projecten eenvoudig kunnen worden afgestemd op de bedrijfsstrategie

Rollen

Wie ondersteunen wij met Strategisch Portfolio Management?

Projectmanager

Als projectmanager bent u verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van een project.

Projectmanager

PMO’s

Het definiëren en leveren van de juiste business resultaten is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Transformatie, innovatie en lange-termijn-verandermanagement worden toegevoegd aan de lijst van wat vele projecten dienen op te leveren.

PMO’s

Achtergrond

Strategisch Portfolio Management is gedefinieerd als: ”Het opstellen, plannen en bijsturen van de projectportfolio zodanig, dat de juiste projecten worden geselecteerd en uitgevoerd. Hierbij worden planning, beschikbare mensen, beschikbare middelen en andere afhankelijkheden optimaal gebalanceerd. Dit met als doel dat het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de strategische doelstellingen van een organisatie.”

Strategisch Portfolio Management is managen van een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. De doelstelling van Strategisch Portfolio Management is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken (idealiter) vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Strategisch Portfolio Management is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.

Strategisch Portfolio Management

Mavim biedt een managementplatform voor het managen en succesvol uitvoeren van alle projecten en programma’s binnen de organisatie. De naadloze aansluiting van Mavim en Microsoft Enterprise Project Portfolio Management (PPM) biedt een end-to-end beheeromgeving voor het gezamenlijk beheren van projecten, resources en middelen.

Het helpt bedrijven inzicht, overzicht en controle te verkrijgen voor het optimaliseren van de besluitvorming, het verbeteren van de afstemming van projecten en initiatieven op de bedrijfsstrategie, het versterken van het gebruik van beschikbare middelen, alsmede het meten en verhogen van de operationele efficiëntie.

Het platform voor succesvolle uitvoering van projecten en programma’s:

  • Manage veranderingen van strategie tot executie”
  • Stem alle bedrijfsinitiatieven en strategische uitgangspunten op elkaar af
  • Verkrijg inzicht in de bijdrage van het project portfolio op nieuwe of bestaande strategieën
  • Publiceer naar Office 365 of een intranet portal voor heldere communicatie richting stakeholders
  • Creëer een holistisch overzicht dat prioritering en continue verbetering mogelijk maakt

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan