| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Mavim helpt organisaties bij het definiëren van een reeks strategische projecten om de gewenste veranderingen te realiseren. In plaats van bedrijfskritische informatie vast te leggen in diverse Word-, Excel-, Visio en PowerPoint-bestanden, kun je deze waardevolle gegevens in de Mavim software zowel vastleggen en beheren, als verbinden en verbeteren.

Door de integratie met Microsoft Project en Power BI kan het nieuw ontwikkelde project portfolio eenvoudig uitgevoerd, beheerd én gemonitord worden. Dit verschaft niet alleen inzicht in de bestaande situatie van de organisatie, maar het helpt ook een cyclus van continue verbetering te creëren.
imgdesktop

Centrale opslag in Visio

De centrale opslag in Mavim stelt project- en programmamanagers in staat om binnen de vertrouwde Visio-omgeving verschillende projecten gelijktijdig te analyseren en beheren. Alle projecten kunnen in Mavim worden vastgelegd, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een scala aan best practice procesmodellen en diverse templates. Mavim bevat tevens gedetailleerde metadata voor de planning, financiering, ondersteuning en indeling van projecten.

Dashboards en metadata

Door de naadloze aansluiting met Microsoft Project wordt niet alleen gedetailleerde informatie verstrekt over het gehele werkveld van een project, maar wordt tevens een strategische blik geboden op projecten en programma’s en hoe deze aansluiten op de algehele bedrijfsstrategie. Aan de hand van vastgelegde metadata zoals kosten, prestaties, hulpmiddelen, tijdsplanning kunnen de benodigde rapporten worden gegenereerd voor het bieden van inzicht in de voortgang van het project en de behaalde resultaten. Door de verschillende publicatiemogelijkheden kan een scala aan rapporten, weergaven en dashboards worden ontsloten die verschillende perspectieven biedt voor alle betrokkenen en belanghebbenden van een project.
imgdesktop
imgdesktop

Architectuurplaten en matrices

Alle projectinformatie wordt dusdanig in de Mavim database vastgelegd dat projecten eenvoudig kunnen worden afgestemd op de bedrijfsstrategie en aansluiten op de gestelde doelstellingen ten aanzien van de architectuurgelaagdheid. Mavim ondersteunt project- en programmamanagers bij het samenstellen van overzichten vanuit de database van gerelateerde doelstellingen, risico’s en de invloed ervan op de technologie. Deze informatie kan worden aangewend om inzicht te krijgen waar projecten elkaar overlappen, welke afhankelijkheden er bestaan ten aanzien van het architectuur- en proceslandschap en in de impact van veranderingen.

Analyses

Met de analyse functionaliteit in Mavim wordt helder inzicht verkregen in de impact van projecten op de rest van de organisatie. Verandermanagement zorgt ervoor dat project- en programmamanagers wijzigingen in projecten zorgvuldig kunnen analyseren en waarborgen dat projecten worden gestuurd conform het beleid en de procedures van de organisatie. Daarbij kunnen gebruikers aan de hand van risicoanalyses inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de projectkosten, de kosten- en baten, de financiële vooruitzichten en in de impact die het project heeft op de processen en systemen van de organisatie.
imgdesktop

Praktijkcases

Een aantal klanten aan het woord hoe zij Mavim hebben ingezet

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op