| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC (Good Governance, Risicomanagement en Compliance management). Het GRC-framework in Mavim biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De invloed van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk. Mavim is software voor het beschrijven, modelleren, relateren en publiceren van processen.

De software is bij uitstek geschikt, omdat de beschreven processen op eenvoudige wijze kunnen worden gekoppeld aan het geheel van beleid, procedures en interne regels voor het richten en (be)sturen van de gewenste procesgang. Mavim ondersteunt daarmee GRC in alle facetten en stelt u in staat om de beheersing van risico’s op een pragmatische manier te organiseren met behulp van geavanceerde rapportagefunctionaliteiten.