| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Op donderdag 21 september a.s. vindt bij Expo Houten CorporatiePlein 2017 plaats, het belangrijkste evenement in de corporatiesector op het gebied van bedrijfsvoering, ICT en innovatie bij woningcorporaties. De ultieme gelegenheid om op de hoogte te raken van de nieuwste producten, trends en innovaties.

Innovatie over grenzen heen
Ondanks de vorming van woningmarktregio's opereren corporaties steeds meer 'onbegrensd'. Afdelingsmuurtjes worden geslecht, processen smelten samen, integraties met ketenpartners worden gerealiseerd en lokale, regionale en internationale samenwerkings-verbanden gesmeed. Welke innovatiekansen kunnen corporaties benutten als ze over grenzen heen kijken? CorporatiePlein 2017 biedt bezoekers uitzicht over grenzen heen en brengt de wereld van onbegrensde mogelijkheden op 21 september samen!

Mavim op CorporatiePlein
Uiteraard mag Mavim, als leverancier van innovatieve software, hier niet ontbreken! U bent deze dag van harte welkom op onze stand (nr. 54) waar wij u graag informeren over de verschillende mogelijkheden die het Mavim Business & IT Transformatie platform uw corporatie kan bieden. Tevens verzorgen wij gedurende de dag i.s.m. onze partner BDO een tweetal kennissessies op onze stand.

11:00 uur & 13:00 uur | De verantwoorde corporatie: Als uw organisatie op een framework begint te lijken? | BDO Advisory
De verantwoorde corporatie staat voor een beheerste bedrijfsvoering binnen uw organisatie waar onderlinge afspraken helder zijn, sturing soepel en efficiënt verloopt en uitkomsten geen verrassing zijn. Procesmanagement vormt hierbinnen geen statisch gegeven, maar een dynamisch platform om verandering binnen de organisatie en daarbuiten gecontroleerd te laten meebewegen.


Voor wie?
Een bezoek aan het CorporatiePlein is met name interessant voor directie, managers en medewerkers Bedrijfsvoering, I&A, ICT, Financiën, Wonen, Onderhoud, Vastgoed en Communicatie van woningcorporaties. CorporatiePlein is uitsluitend te bezoeken door medewerkers in loondienst van een woningcorporatie. Deelname is gratis.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure verwijzen wij u graag naar de website van het CorporatiePlein.