| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Presentatie

GDPR gaat over de business, jouw organisatie. Een organisatie die bestaat uit vele componenten en onderdelen: denk aan mensen, systemen, processen, de onderliggende IT infrastructuur, KPIs, enzovoorts.

In deze parallelsessie laten we zien hoe Mavim jou kan helpen om inzicht te krijgen in die organisatie, inclusief de samenhang tussen al die verschillende onderdelen. Door een 360 view op je organisatie te creëren, kan er altijd vanuit de context van jouw organisatie gekeken worden naar welk compliance vraagstuk dan ook. Zo blijft jouw organisatie centraal staan, en kun je werken aan continuous compliance.