| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Met het oog op de toekomst wil je als organisatie continu kunnen verbeteren. Immers, continue verbetering leidt tot betere dienstverlening, tevreden cliënten, sterkere focus en de mogelijkheid om verder te innoveren. In de praktijk blijkt dit echter niet zo eenvoudig. Zo worden vaak talloze verbeterinitiatieven gestart, maar ontbreekt het aan onderlinge afstemming van projecten en activiteiten.

Tijdens het Kijkje in de Keuken op vrijdag 8 februari a.s. zijn we te gast bij 4PET Reclycing in Duiven. Een onderdeel van de 4PET Holding, de moedermaatschappij van een vijftal bedrijven die zich bezighouden met het recyclen van PET-flessen en trays vanaf het moment van ontvangst van afvalverwerkers tot en met het weer in de handel brengen van eindproducten.

In dat kader heeft 4PET te maken met veelvuldige regulering en wetgeving. Om alle gestelde eisen en compliance aspecten in te kunnen bedden in de organisatie, maken zij gebruik van het Mavim platform.

Continu Verbeteren bij 4PET
Fred Koning heeft als QA Manager reeds jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, procesoptimalisatie en verbetermanagement. Tijdens deze praktijksessie toont Fred je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe het Mavim platform zijn organisatie heeft geholpen een gedegen kwaliteitssysteem, met als basis de ISO 9000/14000 High Level Structure, in te richten. Met als resultaat efficiëntieverbetering van de medewerkers, een verhoging van de productiviteit, meer inzichtelijkheid ten behoeve van audits en concrete kostenbesparingen.

Mavim als continu verbeterplatform
Daarnaast zal Michel Eckersley van Mavim specifieker ingaan op hoe je, met het Mavim platform, continue kwaliteitsverbetering mogelijk maakt. Een platform dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. En dat door een eenduidige en systematische borging en communicatie de basis vormt voor continue verbeteringen van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Het Kijkje in de Keuken zal worden afgesloten met een korte rondleiding door de nieuwe fabriek van 4PET Recycling, die sinds mei jl. gesitueerd is op het Duivense recycle-terrein InnoFase.

Share

Twitter Facebook Google+ LinkedIn