| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Kwaliteitsmanagement richt zich op het beheersen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspillingen zichtbaar te maken en producten en diensten continu te verbeteren. De kwaliteitsmanagement software Mavim stelt organisaties in staat om al hun bedrijfs- en werkprocessen op eenduidige wijze te beschrijven, onderling te verbinden én te publiceren. Het is hét ultieme hulpmiddel om een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van het bedrijf te waarborgen.


Kwaliteitsmanagement software Mavim:

 • Richt bedrijfsprocessen efficiënter in
 • Optimaliseer de gehele procesgang
 • Stuur op klanttevredenheid
 • Verbeter de interne communicatie
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 
 
 

Wat is kwaliteitsmanagement?

De achtergrond & theorie

 
Kwaliteitsmanagement doelt op het verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten die door de organisatie worden geleverd. Zeker in de huidige tijd is het leveren van kwaliteit een onderscheidend vermogen en essentieel om te overleven. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar strekt zich uit binnen alle gelederen van een organisatie. Kwaliteitsmanagement is dan ook gericht op alle organisatieonderdelen die een bijdrage leveren aan het uiteindelijke resultaat: een product of dienst. Daarbij staat te allen tijde de (in- of externe) klant centraal.

Iedere organisatie beoogt om met minder kosten, meer rendement te behalen, de kwaliteit van producten en diensten te vergroten en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Naast het realiseren van de gestelde doelstelling draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen en geldstromen. Door deze processen in verband te brengen met bestaande weten regelgeving is een organisatie beter ‘in control’ en kan een organisatie bovendien beter sturen op klanttevredenheid. Daarnaast kan het kwaliteitsmanagementsysteem worden ingezet voor het beheersen van risico’s.

Kwaliteitsmanagement en de inzet van kwaliteitsmanagement software leveren de volgende voordelen op:
 • Minder kosten en meer rendement
 • Aantoonbare kwaliteit van producten
 • Hogere klanttevredenheid
 • Effectievere bedrijfscultuur
 • Houvast bij aansprakelijkheid
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase