| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Alle voordelen en functionaliteiten van de software worden optimaal benut rondom het specifieke toepassingsgebied. Gebaseerd op best practices uit de markt geven onze frameworks versnelling in uw project.

Voordelen:

  • Versnel uw project
  • Gebaseerd op best practices uit de markt
  • Specifiek per toepassingsgebied


 


Applicatie Implementatie Manager (AIM)

Applicatie Implementatie Manager (AIM) biedt ondersteuning bij de implementatie van bedrijfskritische applicaties. AIM omvat het gehele softwaremanagementproces, vanaf het ontwikkelen en in gebruik nemen tot en met de doorvoering van gewenste verbeteringen. Met AIM kunt u applicaties succesvoller, sneller, goedkoper en kwalitatief beter implementeren, upgraden en uitfaseren.

Lees verder
 


AVG framework

In samenwerking met Audittrail heeft Mavim een softwareoplossing ontwikkeld die organisaties helpt om de mate waarin zij voldoen aan de AVG inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Dit AVG framework bevat het gehele normenkader waarbij per artikel kan worden aangegeven of men compliant is. Alle 173 artikelen uit de AVG zijn in het framework vastgelegd.

Lees verder
 


IT Portfolio Management (ITPM)

Rationaliseer uw IT portfolio met het Mavim IT Portfolio Management (ITPM) framework. Dit framework biedt organisaties inzicht in de toegevoegde waarde van hun applicatielandschap, gebaseerd op ‘business value’ en impact op bedrijfsprocessen. Dit betekent dat organisaties hun IT rationalisatieprojecten kunnen managen op basis van organisatiebehoefte. Hierdoor gaan operationele beheerkosten omlaag en ontstaat ruimte voor innovatie. Investeringskeuzes kunnen nu objectief worden gevalideerd.

Lees verder
 


Business Transformatie

Business transformatie richt zich op het realiseren van doelen met zowel aandacht voor de korte als lange termijn. Het beschrijft de bedrijfsstrategie, ontwerpt de gewenste situatie (SOLL), analyseert de bestaande situatie (IST) en formuleert strategische projecten waarmee de gewenste situatie bereikt wordt. De essentie van Business transformatie is het slaan van de brug tussen business en ICT én tussen strategie en verandering. Het gaat erom producten & diensten, processen & organisatie en informatievoorziening op elkaar te laten aansluiten.

Lees verder
 


GDPR framework

In samenwerking met Audittrail heeft Mavim een softwareoplossing ontwikkeld die organisaties helpt om de mate waarin zij voldoen aan de GDPR inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Dit GDPR framework bevat het gehele normenkader waarbij per artikel kan worden aangegeven of men compliant is. Alle 173 artikelen uit de GDPR zijn in het framework vastgelegd.

Lees verder
 

GEMeentelijk Model Architectuur (GEMMA)

Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerken tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluiten op landelijke voorzieningen mogelijk te maken.

Lees verder
 


Inkoop framework

Het Inkoop Framework helpt organisaties om eenvoudig van strategie- en beleidvorming op het gebied van inkoop te komen tot een concrete vertaling naar inkoopprocessen en contract- en leveranciersmanagement. Het framework bestaat uit een geïntegreerde set van ‘best practices’ met speciaal ontwikkelde templates en standaard documenten voor een efficiënte en effectieve implementatie.

Lees verder
 


Informatiebeveiliging | ISMS

ISMS borgt alle voorkomende maatregelen, procedures en instructies die betrekking hebben op het waarborgen van alle aspecten van informatieverwerking binnen een organisatie. Het ISMS framework verschaft inzicht en overzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie. Het helpt beveiligingsrisico’s eenvoudig te identificeren en geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen effectief te beheren.

Lees verder
 


ISO 9001:2015 framework

Het Mavim ISO implementatie framework biedt alle praktische informatie voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem voor zowel organisaties die het ISO 9001 certificaat willen behalen als voor organisaties die willen overstappen van de oude 2008 norm naar de nieuwe 2015 norm.

Lees verder
 


Risicomanagement

Het Risicomanagement framework als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering vormt de succesfactor voor efficiëntieverbetering, effectiviteitsverhoging, kostenverlaging en een betere sturing op prestaties. Verbind uw risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen aan uw processen waardoor u eenvoudiger kunt anticiperen op veranderende omstandigheden zoals wijzigende wet en regelgeving. Met het Risicomanagement framework bent u aantoonbaar in control.

Lees verder