| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Eén van de manieren voor de (semi) publieke sector om invulling te geven aan het bezuinigingsbeleid is het efficiënter en effectiever inrichten van het inkoopbeleid. Omdat de inkoopprocessen van verschillende instanties onderling veel overeenkomsten hebben, heeft Mavim in samenwerking met Trevian het Inkoop Framework ontwikkeld.

Het Inkoop Framework helpt organisaties om eenvoudig van strategie- en beleidvorming op het gebied van inkoop te komen tot een concrete vertaling naar inkoopprocessen en contract- en leveranciersmanagement. Het framework bestaat uit een geïntegreerde set van ‘best practices’ met speciaal ontwikkelde templates en standaard documenten voor een efficiënte en effectieve implementatie.

Het framework verschaft inzicht in en samenhang tussen de inkoopprocessen, functies, taken en verantwoordelijkheden en helpt zowel het onderhoud en beheer van het inkoopbeleid, als de audit sterk te vereenvoudigen.


Inkoop Framework:

  • Manage efficiënt en effectief uw inkoopprocessen
  • Richt het inkoopbeleid gestructureerd in op basis van best practices
  • Maak gebruik van templates en standaard documenten
  • Verkrijg inzicht in de kosten en mogelijke besparingen
  • Borg de governancestructuur en het nakomen van regelgeving
Inkoop Framework
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase