| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Het Mavim ISO implementatie framework biedt alle praktische informatie voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem voor zowel organisaties die het ISO 9001 certificaat willen behalen als voor organisaties die willen overstappen van de oude 2008 norm naar de nieuwe 2015 norm.

Het raamwerk biedt inzicht in de structuur van strategie en principes van de ISO-norm en helpt consequenties van veranderingen over de gehele breedte van de organisatie te overzien. Het ISO implementatie framework ondersteunt risicogericht denken in de breedste zin en legt de focus op doelstellingen als drijfveer voor verbetering.

Door compleet en helder inzicht in de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, normeringen en risico’s en door afstemming van de bedrijfsvoering op geldende richtlijnen verhoogt u de kwaliteit van uw organisatie. Daarnaast bevordert u in hoge mate het auditproces.

Mavim ISO implementatie framework:

  • Implementeer snel en eenvoudig de nieuwe ISO 9001:2015
  • Maak gebruik van praktisch toepasbare tips & tricks
  • Structureer de aanpak van het certificeringstraject
  • Verkrijg feedback met taken en webformulieren
  • Borg het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

ISO implementatie framework
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase