| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Het Onderwijs Procesmodel, dat Mavim samen met specialisten op het gebied van onderwijs heeft ontwikkeld, omvat alle generieke onderwijsprocessen en stelt u in staat om snel uw processen in kaart te brengen. Het biedt organisaties een kant-en-klaar pakket van vrijwel alle onderwijsprocessen tot op werkinstructieniveau. Per proces is in detail beschreven welke stappen doorlopen moeten worden, welke medewerkers bij welke stappen betrokken zijn en welke rol zij vervullen. Alle onderwijsprocessen, die door Triple A zijn gedefinieerd op basis van jarenlange expertise en best practices van tientallen onderwijsinstellingen, zijn in het model geïntegreerd.


Mavim Onderwijs Procesmodel:

  • Implementeer snel en eenvoudig onderwijsprocessen
  • Ontsluit procesinformatie vanuit één centrale bron
  • Creëer transparantie in de gehele procesgang
  • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
  • Verbeter de efficiëntie
Onderwijs Procesmodel
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase