| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Op basis van haar jarenlange ervaring met en kennis van het beschrijven en optimaliseren van corporatieprocessen heeft HC&H Consultants een ‘out-of-the-box’ procesreferentiemodel ontwikkeld. Het model omvat alle essentiële processen van woningcorporaties, waarbij de terminologie, de gegevens- en de informatiedomeinen, zoals deze bij de CORA worden gehanteerd, volledig in het procesreferentiemodel zijn geïntegreerd.

Het procesreferentiemodel is volledig uitgewerkt in Mavim en biedt een compleet instrumentarium waarmee een woningcorporatie haar eigen informatiearchitectuur kan ontwikkelen.


Procesreferentiemodel voor Woningcorporaties:

  • Implementeer snel en eenvoudig corporatieprocessen
  • Borg en deel procesinformatie vanuit één centrale bron
  • Creëer inzicht in risico’s en beheersmaatregelen
  • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
  • Schep flexibiliteit voor het invoeren van nieuwe diensten
Corporatie Procesmodel
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

  • Creëer inzicht in de gehele procesgang
  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
  • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
  • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase