| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Smart City Portal

Samen Slimmer StandaardiserenMet trots presenteert Mavim in samenwerking met 8 gemeenten en 14 kennispartners de Smart City Portal – "Samen Slimmer Standaardiseren". Deze portal visualiseert de best practices van gemeenten en kennispartners en biedt daarmee een versneller voor het standaardiseren van processen.

Iedere gemeente heeft een eigen identiteit en eigen dienstverlening richting haar burgers; echter veel van de processen die de dagelijkse activiteiten ondersteunen, kunnen worden gestandaardiseerd om fouten te verminderen, naleving van regelgeving te verbeteren en een groter bereik te creëren met dezelfde (financiële) middelen. Door processen waar mogelijk te standaardiseren en de interacties met de burger aan te passen, kan iedere gemeente haar unieke identiteit nieuw leven inblazen zonder dat dit ten koste gaat van operationele efficiëntie. De toekomst vraagt om een meer dynamische afstemming van mens en technologie om het gewenste resultaat van meer burgergerichtheid te bereiken.

Hergebruik en kennisdeling
Het doel van het portaal is om kennis en kunde onderling te delen en te hergebruiken. Zo hoeven gemeenten waar processen reeds voorhanden zijn het wiel niet opnieuw zelf uit te vinden. Alle gemeentelijke processen die in het portaal zijn opgenomen kunnen kant-en-klaar worden overgenomen en geïmplementeerd. Dit bespaart gemeenten enorm veel tijd. Bovendien kunnen de processen naar eigen inzicht waar nodig worden aangepast.

De Smart City Portal wordt tijdens het VNG Jaarcongres op 26 juni a.s. officieel gelanceerd. Het thema van het VNG Jaarcongres ("over grenzen") is een sprekende weergave van de gezamenlijke visie op het delen van kennis en best practices over de traditionele grenzen.Betrokken partijen
Gemeenten die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Smart City Portal zijn: Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Drechtsteden, Den Haag, Lelystad, Zoetermeer en Vlaardingen. Partners die een bijdrage hebben geleverd op het gebied van best practice procesmodellen, frameworks, methodieken en technologie zijn: Microsoft, De Processpecialisten, Scamander, Solventa, Novius, Vroom, Trevian, SPS-Gensys, Audittrail, Motion 10, Squerist, PwC, EY, BDO en Mavim.Wil je ook toegang toegang tot de Portal? Meld je dan hieronder aan!

Stuur mij de inloggegevens voor de Smart City Portal - Samen Slimmer Standaardiseren