| BLOG | EVENTS |
Procesmatig werken wordt ook in de IT-dienstverlening toegepast om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Door processen overzichtelijk en inzichtelijk te maken en houden, krijgen organisaties meer grip op de kwaliteit van kunnen IT-afdeling en kunnen zij gemakkelijk bijsturen bij veranderingen.

Integrated Service Management oftewel ISM is een kant en klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers, en zijn via sjablonen, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen.

Het volledige ISM-model is beschikbaar in Rules en biedt zowel strategisch overzicht aan managers als operationeel inzicht aan medewerkers in het dagelijks functioneren. Bovendien kunnen service- en helpdeskapplicaties eenvoudig aan Rules worden gekoppeld met servicedesksystemen zoals TOPdesk.

Dé tool voor integrated service management

 • Beheer en publiceren alle processen via intranet
 • Bespaar aanzienlijk op de traditionele implementatiekosten
 • Voer gestandaardiseerd en gefaseerd in
 • Realiseer een goede voorbereiding op certiceringen en zakelijke verwijzingen zoals ISO, NEN7510, COBIT en SOx
Integrated Service Management ISM model
 
 
 

Wat is ISM?

De achtergrond & theorie

 
Integrated Service Management, kortweg ISM, helpt om snel en eenvoudig IT Service Management in te richten en te optimaliseren. Omdat alle benodigde processen, functies, werkinstructies en systemen op tactisch en operationeel niveau inzichtelijk zijn, wordt ISM ook daadwerkelijk toegepast door alle lagen in de organisatie. Het ISM-model heeft zich succesvol bewezen bij vele IT-afdelingen.

ISM is een kant-en-klaar framework, met een compact procesmodel, templates, definities en koppelingen naar helpdesktools. Het procesmodel bestaat uit zes, van ITIL afgeleide, fundamentele processen die op tactisch en operationeel niveau in elke IT-dienstverlenende organisatie voorkomen. Deze processen worden via functies en rollen gekoppeld aan afdelingen en medewerkers en zijn via intranettemplates, werkinstructies en rapportagemodellen voor iedereen beschikbaar te stellen. Tevens vindt op het ISM-model continu onderhoud plaats, die in de vorm van een update kan worden doorgevoerd in de organisatie.

ISM biedt:
 • overzicht en duidelijkheid
 • kostenbesparing
 • gestandaardiseerde en gefaseerde invoering
 • goede voorbereiding op certificeringen en zakelijke verwijzingen
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase