| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
De Mavim Professional is een adviesbureau met minder dan vijf consultants dat de software van Mavim gebruikt in de eigen werkzaamheden en (advies)dienstverlening.

Waarom Mavim?

Als gevolg van de DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en de VAR (Verklaring ArbeidsRelaties) is het voor zelfstandigen en kleine adviesorganisaties steeds lastiger om langdurig opdrachten bij externe opdrachtgevers uit te voeren. Het is dan ook zaak voor deze organisaties om de duur van hun inzet te beperken, zonder dat dit de kwaliteit van de werkzaamheden schaadt. U bent immers gebaat bij een goede reputatie en tijdige afronding van uw werkzaamheden bij externen.

Het Mavim platform stelt u in staat om bestaande data van uw klanten te hergebruiken en daarmee de uitvoeringstijd te verkorten. Mavim helpt u om versneld invulling te geven aan uw opdrachten, stelt u daarmee in staat om meer opdrachten uit te voeren en daardoor hogere revenuen te behalen.