| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Wat doet Mavim met uw gegevens?

Mavim verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de Mavim nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Mavim evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij Mavim verwerken wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Mavim dienstverlening en activiteiten en/of ter vergroting van ons klantenbestand. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Mavim hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@mavim.com.

Mavim verkoopt uw gegevens niet

Mavim zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Mavim zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

De Mavim website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Mavim maakt gebruikt van cookies op haar website om:

- de werking van haar website te verbeteren
- haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek
- de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Mavim gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Mavim website, voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

Cookietabel Mavim

Remarketing

Mavim maakt gebruik van remarketing tags wat betekent dat derden, Google, gerichte advertenties van Mavim tonen op andere websites op basis van iemands eerdere bezoeken. Mocht u deze vorm van adverteren op andere websites willen uitschakelen, kunt u gaan naar: Beheer van advertentievoorkeuren. Of u kunt de volgende add-on voor uw browser installeren via: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Veiligheid

Mavim heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Mavim zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Mavim kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.