| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Processen zijn de levensader van iedere organisatie. Zij vormen de schakel tussen uw resultaten en zijn een belangrijke sleutel op weg naar verbeteringen. Of u nu uw productiviteit wilt verhogen, flexibeler wilt opereren of initiatieven succesvol wilt aanpakken: verbeteren begint bij het vermogen om de juiste processen te identificeren en aan te sturen. Procesmanagement software kan u hierbij ondersteunen.

Mavim maakt het beheren en verbeteren van processen een overzichtelijke taak. Door de parameters voor de bedrijfsregels, rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen in Mavim, is het niet nodig om het wiel voor ieder project opnieuw uit te vinden. Bedrijfsprocessen worden zichtbaar en verifieerbaar, en kunnen eenvoudig worden overgedragen aan de mensen die ermee gaan werken.

Procesmanagement software Mavim:

 • Verhoging van efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijfsvoering
 • Transparante en toegankelijke procesinformatie
 • Processen in kaart brengen op eenvoudige en eenduidige wijze
 • Mogelijkheid om alle informatie centraal te raadplegen
 • Koppeling tussen bedrijfsprocessen en normeringen
 • Systeem om eenvoudig en adequaat wijzigingen in uw bedrijfsvoering door te voeren
Procesmanagement software
 
 
 

Wat is procesmanagement?

De achtergrond & theorie

 
De kwaliteit van producten en diensten wordt vrijwel geheel bepaald door de wijze van uitvoeren van de bedrijfsprocessen. De mate van kwaliteit van deze processen is dan ook van groot belang. Om het draagvlak voor de in de processen vastgelegde werkwijzen te optimaliseren, te bewaken en te waarborgen is procesmanagement essentieel. Vanwege de toenemende complexiteit en de versnelde vraag naar actualisering van processen is het (nu meer dan ooit) noodzakelijk om niet alleen over goede, accurate en up-to-date procesdocumentatie te beschikken, maar ook over een tool die deze documentatie beheersbaar maakt.

Procesmanagement en de inzet van procesmanagement software leveren de volgende voordelen op:

 • Toename effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie
 • Hogere overdraagbaarheid door eenduidige vastlegging van processen
 • Betere beheersbaarheid: processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is
 • Groter lerend vermogen: processen versterken het lerend en corrigerend vermogen
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Mavim staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Mavim samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement
Mavim voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper Kwaliteitsmanagement

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie stuurt op continue kwaliteitsverbetering

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

In dit whitepaper leest u hoe procesoptimalisatie uw organisatie verder helpt

Download whitepaper

Kwaliteitsverbetering in de praktijk

In de case leest u hoe B&C Raamdecoratie 30% op haar foutkosten heeft bespaard

Download praktijkcase

 

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aanOf neem contact met ons op