| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. Risicomanagement met Mavim vormt een solide basis voor het beheersen van kansen en bedreigingen. Risico’s worden eenvoudig geïdentificeerd door deze via een methodische aanpak te verbinden aan de processen, regelgeving en beheersmaatregelen.

Geavanceerde analyse- en rapportagemogelijkheden maken de impact van risico’s direct inzichtelijk voor iedereen. Mavim ondersteunt diverse methodieken en richt zich op verschillende aspecten op het gebied van risicomanagement.

Dé tool voor optimaal risicomanagement

 • Identificeer risico’s op eenvoudige wijze
 • Formuleer effectieve beheersmaatregelen
 • Analyseer de impact van risico’s op de procesgang
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Creëer een solide basis voor audits en controles
 
 
 

Wat is risicomanagement?

De achtergrond & theorie

 
Onder risico wordt de kans of de bedreiging verstaan van het optreden van een onzekere gebeurtenis en het effect dat die gebeurtenis heeft op de doelstellingen van een organisatie en op de realisatie van die doelstellingen. Indien er sprake is van een dreiging, dan wordt uitgegaan van een onzekere gebeurtenis die een negatieve invloed heeft op de realisatie van doelstellingen. Bij een kans gaat het om een positieve invloed op de doelstellingen.

Risicomanagement kan worden gedefinieerd als het identificeren, analyseren, evalueren en het op gestructureerde wijze reduceren, accepteren en monitoren van risico’s. Risicomanagement is bedoeld om risico’s beter te beheersen, door de kans van het optreden van risico’s vast te stellen, de gevolgen ervan te bepalen en de benodigde maatregelen in kaart te brengen om de gevolgen - waar mogelijk en indien wenselijk - te beperken. Dit geschiedt op basis van risicoanalyses.

  Risicomanagement behelst de volgende aspecten:
 • Identificeren en beheersen van risico’s
 • Creëren van risicobewustzijn
 • Proactief omgaan met risico’s
 • Afwegen van beheersmaatregelen

 • Met behulp van risicomanagement worden risico’s regelmatig en met een vaste frequentie geïnventariseerd en geëvalueerd. Op deze wijze worden risico’s ‘levend gehouden’ en is er voortdurende aandacht voor de beheersing van deze risico’s.
 
 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase