| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
De Proces Consultant biedt u in de aanvang van het project een concept plan van aanpak. Met behulp van best practices, technieken en methodieken wordt het fundament voor het uiteindelijk gewenste resultaat gelegd.

Bij oplevering wordt de procesinformatie achtergelaten in een eenvoudig te beheren en te communiceren formaat. Daarnaast krijgt u een op maat gemaakt adviesbeheersplan waarmee de procesinformatie actueel kan worden gehouden en draagvlak voor de processen in de organisatie kan worden versterkt. Het resultaat geeft het management beter inzicht in de processen op strategisch en tactisch niveau en het ondersteunt de medewerkers met de uitvoering van de processen op operationeel niveau.

Dé ondersteuning voor inzicht in en uitvoering van processen:

  • Inzichtelijk maken en communiceren van de gewenste processen
  • Opleveren van een helder en gestructureerd procesraamwerk
  • Inventariseren, modelleren en vormgeven van operationele en bestuurlijke processen
  • Verdere uitwerken van processen naar procedures en werkinstructies
  • In kaart brengen van de onderlinge samenhang tussen de processen
  • Relateren van alle relevante procesobjecten zoals functies, documenten, kpi's, risico’s en wetgeving