| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Het vergroten van het draagvlak voor het gebruik van uw informatiesysteem kunt u het beste realiseren door medewerkers uit de organisatie op gestructureerde wijze te bevragen over hun ervaringen en bevindingen. Op deze wijze ontstaat een helder inzicht in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de Mavim websites.

Tevens wordt duidelijk in hoeverre er verbeteringen in de publicatie van informatie kunnen worden doorgevoerd. De Mavim Webscan biedt u een compleet onderzoek, inclusief het opstellen van vragenlijsten, het analyseren van resultaten en het inrichten van een verbeterrapportage.

Dé ondersteuning voor optimaal gebruik van uw webpublicatie:

  • Verstrekken van tips en tricks voor de optimalisatie van uw informatievoorziening
  • Uitvoeren van een uitgebreide analyse en rapportage in de vorm van een onderzoeksrapport
  • Verstrekken van inzicht in afwijkingen ten opzichte van de markt
  • Verlenen van ondersteuning bij het beheer en updaten van webpublicaties)
  • Optimaliseren van het gebruik van uw webpublicaties door medewerkers
  • Vergroten van het draagvlak voor het gebruik van uw informatiesysteem