| BRANCHES | BLOG | EVENTS |

Tijdens de Inspiratiesessie Klantreizen voor Gemeenten en Lokale Overheid presenteren Nessos en De Blauwe Fabriek, met behulp van het Mavim Platform, gezamenlijk een aanpak voor het succesvol implementeren van klantreizen in organisaties.

Klantgericht werken staat hoog in het vaandel bij iedere organisatie. Een van de succesvolle methoden om klantgerichtheid te verbeteren is het werken met klantreizen (ook wel Customer Journeys genoemd). Met de klantreismethodiek kan niet alleen de klantervaring inzichtelijk gemaakt worden, maar ook wat er ‘achter de schermen’ gebeurt in de organisatie tijdens de verschillende contactmomenten met de klant. Zo is voor iedere betrokken medewerker of afdeling duidelijk welke toegevoegde waarde wordt geleverd richting de klant.


Misschien staat het op de planning of is men binnen jouw organisatie al gestart met het in beeld brengen van klantreizen. De vraag die dan al snel rijst is ‘hoe implementeer je klantreizen?’ Hoe laat je klantreizen effectief en duurzaam tot een meetbare verbetering van de klantgerichtheid leiden? En hoe zorg je dat ze op structurele wijze worden gehanteerd voor de inrichting van de organisatie?


Een juiste aanpak leidt ertoe dat klant én organisatie daadwerkelijk van een gestroomlijnde klantbehandeling zullen profiteren. Het maakt bijvoorbeeld de samenwerking tussen afdelingen en teams inzichtelijk. Maar ook de mate waarin je voldoet aan de eisen van de AVG of je kunt de ondersteuning met ICT-middelen optimaliseren met de juiste aanpak. De juiste aanpak maakt dan ook het verschil.


De volgende onderwerpen komen tijdens de inspiratiesessie aan bod:

  • Wat is een klantreis; nut en noodzaak
  • Praktijkopdracht: Van klantreis naar organisatie
  • Opstellen van klantreizen; de aanpak
  • Beheren en communiceren van klantreizen
  • Usecase van een uitgewerkte klantreisDit event is een gezamelijk initiatief van de Blauwe Fabriek en Nessos. Derhalve zullen je gegevens worden gedeeld met deze partijen.