| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Patiëntveiligheid en het veilig melden van incidenten (VIM) is een belangrijk thema in de zorg en welzijn sector. Hierbij richt men zich zowel op het melden van incidenten, als op het onderzoeken van de oorzaken en het identificeren van mogelijke risico’s. Alleen als duidelijk is waardoor een incident is ontstaan, kunnen effectieve maatregelen worden genomen, die voorkomen dat het incident zich in de toekomst zal herhalen.

Mavim biedt de mogelijkheid om krachtige, samenhangende en consistente rapportages te genereren op basis waarvan incidenten en risico’s kunnen worden geanalyseerd en beheersaspecten kunnen worden beoordeeld. Dit helpt een betere bewustwording te bewerkstelligen, nieuwe inzichten te creëren vormt de basis voor veiligheidsmanagement.

Veiligheidsmanagement met Mavim

 • Raamwerk voor volledige ondersteuning van risicoanalyse conform SIRE, PRISMA en SAFER
 • Verantwoordelijkheid en bewustwording voor patiëntveiligheid in alle lagen van de organisatie
 • Helder inzicht in alle risicovolle processen
 • Veiligheid en kwaliteit als integraal onderdeel van de gehele planning & control cyclus
 
 
 

Wat is veiligheidsmanagement?

De achtergrond & theorie

 
De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op en zetten zorginstellingen voortdurend onder druk. Niet alleen de aard van de zorg wordt complexer, ook de zorgprocessen worden complexer doordat er steeds meer mensen met specialistische kennis een bijdrage leveren in het patiëntenproces.

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) draagt ertoe bij dat incidenten en bijna-incidenten in de dagelijkse praktijk worden gemeld en geanalyseerd en dat verbetermaatregelen daadwerkelijk kunnen worden genomen. Het heeft tot doel de kans op schade tijdens de zorg aan patiënten te voorkomen of te verkleinen en is een noodzakelijk hulpmiddel bij het creëren van een veilige omgeving voor patiënten. Het VMS vormt daarmee hét systeem voor verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

Binnen een VMS worden risico’s op verschillende manieren blootgelegd. Retrospectief (wat is er mis gegaan) door middel van het analyseren van incidenten en prospectief (wat kan er mis gaan) door middel van het analyseren van de zorgprocessen voordat er een incident optreedt. Zorgprocessen zijn alle handelingen die moeten worden verricht om de zorgvraag van de patiënt te beantwoorden vanaf het eerste contact met het ziekenhuis tot en met ontslag. Bij het opzetten van een VIM-systeem kan een aantal keuzes gemaakt worden over het systeem en de te volgen methodiek.

Enkele methodieken zijn:
 • Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE)
 • Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis (PRISMA)
 • Scenario Analyse van Faalwijzen Effecten en Risico’s (SAFER)
 
 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase